Koncertní řada R

Malý symfonický cyklus

Koncerty se konají v pátek od 19.00 v Redutě

Tradiční i současná hudba v harmonii

Slavnostní zahajovací koncert 75. sezony - repríza

 

Marek Keprt

Opeření, opelnění, okluznění, zmotýlnění

– akustický chVějíř k 75. výročí založení

Moravské filharmonie Olomouc (světová premiéra)

 

Bohuslav Martinů

Koncert pro klavír a orchestr č. 3 H. 316

 

Antonín Dvořák

Legendy op. 59 (výběr)

 

Iša Krejčí

Serenáda pro orchestr 

 

Ivo Kahánek – klavír

Jakub Klecker – dirigent

Vzájemné hudební inspirace Strausse a Mahlera - zrušeno

Richard Strauss

Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur

 

Gustav Mahler

Píseň o zemi

 

Mikuláš Koska – lesní roh

Jarmila Balážová – mezzosoprán

Aleš Briscein – tenor

Jakub Klecker – dirigent

 

Beethoven. Ten, který otevřel dveře romantismu.

Inaugurační koncert hlavního hostujícího dirigenta - repríza

 

Ludwig van Beethoven

Coriolan op. 62, předehra

Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58

 

Sergej Rachmaninov

Symfonie č. 2 e moll op. 27

 

Maria Mazo – klavír

Christian Knüsel – dirigent

Obraz přírody v hudbě - zrušeno

Claude Debussy

Preludium k Faunovu odpoledni

 

Camille Saint -Saëns

Koncert pro violoncello č. 1 a moll op. 33

 

Ludwig van Beethoven

Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“

 

Danjulo Ishizaka – violoncello

Christian Knüsel – dirigent

  • Facebook MFO
  • YouTube kanál MFO
  • Instagram - Black Circle