Dvořákova Olomouc

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc vznikl transformací festivalu Olomoucké hudební jaro, jež pořádá Moravská filharmonie již od roku 1958. Antonín Dvořák je velmi významně spojen s hudební historií města. V letech 1888 – 1898 často umělecky působil v Olomouci, spolupracoval s hudebně pěveckým spolkem Žerotín, jehož se stal dokonce

i čestným členem. O jeho vřelém vztahu k olomouckým hudebním nadšencům svědčí nejen mistrovo uznání uměleckých kvalit Žerotína vyjádřené dedikací kantáty Sv. Ludmila přímo Žerotínu, ale také premiérou dvou nejvýznamnějších mistrových vokálně instrumentálních děl – Te Deum a Requiem, která zazněla poprvé na evropské kontinentální pevnině právě v Olomouci. Na tradice Žerotína navázala při svém vzniku Moravská filharmonie Olomouc.

 

Dramaturgie festivalu je orientována nejen na Dvořákova slavná díla, ale také na další významné české autory (Fibich, Foerster, Novák, Suk, Eben).

Program bude zveřejněn 5. března 2020

  • Facebook B&W
  • Instagram - Black Circle