Dvořákova Olomouc

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc vznikl transformací festivalu Olomoucké hudební jaro, jež pořádá Moravská filharmonie již od roku 1958. Antonín Dvořák je velmi významně spojen s hudební historií města. V letech 1888 – 1898 často umělecky působil v Olomouci, spolupracoval s hudebně pěveckým spolkem Žerotín, jehož se stal dokonce

i čestným členem. O jeho vřelém vztahu k olomouckým hudebním nadšencům svědčí nejen mistrovo uznání uměleckých kvalit Žerotína vyjádřené dedikací kantáty Sv. Ludmila přímo Žerotínu, ale také premiérou dvou nejvýznamnějších mistrových vokálně instrumentálních děl – Te Deum a Requiem, která zazněla poprvé na evropské kontinentální pevnině právě v Olomouci. Na tradice Žerotína navázala při svém vzniku Moravská filharmonie Olomouc.

 

Dramaturgie festivalu je orientována nejen na Dvořákova slavná díla, ale také na další významné české autory (Fibich, Foerster, Novák, Suk, Eben).

  • Facebook B&W
  • Instagram - Black Circle