Konkurzy / Auditions

Konkurz – 1. housle / Audition – 1st violin
pdf_icon.png
Konkurz – kontrabas / Audition – Double Bass
pdf_icon.png
Vedoucí technik orchestru a koncertního sálu (úvazek 1,00)
pdf_icon.png

Konkurzní party ke stažení / Orchestral excerpts for download

1. housle / I. violin
pdf_icon.png
Kontrabas / Double Bass
pdf_icon.png