EN DE

Umělecká rada

Členové umělecké rady

Patrik Sedlář - předseda a zástupce z řad koncertních mistrů
Sabina Dascalu, Pavel Hána, Nikita Ruzhavinskii - zástupci z řad členů smyčcových skupin a harfy
Petr Hladík, Eliška Honková, Aleš Janeček - zástupci z řad členů dechových skupin a bicích nástrojů
Radim Černín - zapisovatel

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři