EN DE

Hráč na 3. lesní roh s povinností 1. a 2. lesního rohu

(úvazek 1.0)

Od uchazečů požadujeme:

  • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru hudba – hra na příslušný nástroj (v případě mimořádného talentu či mimořádné umělecké osobnosti, která je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a specialistou v oboru lze od této podmínky kvalifikačních požadavků upustit)
  • flexibilitu, spolehlivost, samostatnost, preciznost.

Uchazečům nabízíme:

  • platové zařazení dle platných předpisů (12. platová třída) a odpovídající praxe;
  • stravenkový paušál;
  • 5 týdnů dovolené;
  • nástup ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky, obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (email, telefon) zasílejte spolu se strukturovaným životopisem a informací, zda požadujete zajištění korepetice, buď v tištěné podobě poštou na adresu sídla MFO, anebo v elektronické podobě (dokumenty ve formátu PDF) na emailovou adresu inspektor@mfo.cz, a to nejpozději do 7.12.2023 včetně. Na obálku, resp. do předmětu emailu uveďte „VŘ – hráč na 3. lesní roh s povinností 1. a 2. lesního rohu“. Součástí emailové zprávy, popř. poštovní zásilky musí být vyjádření souhlasu s tím, že Moravská filharmonie Olomouc zpracovává osobní údaje příslušného uchazeče za účelem administrace tohoto výběrového řízení a vedení evidence uchazečů o zaměstnání. Pakliže uchazeč nevyjádří tento souhlas, nemůže být do VŘ zařazen a jím zaslané podklady mu budou odmítnuty a vráceny zpět.

Vybraní uchazeči budou po datu uzávěrky příjmu přihlášek pozváni ke konkurzní předehrávce, která se uskuteční dne 15.12.2023 od 10.00 hodin v sále MFO Reduta (Horní náměstí 23, Olomouc). Časový harmonogram bude zaslán vybraným uchazečům do pěti dnů po datu uzávěrky přihlášek.
Předehrávka bude koncipovaná jako dvoukolová. Vybrané části orchestrálních partů jsou ke stažení online pod URL: https://www.mfo.cz/volna-mista.

1. kolo: požadovaná přednesová skladba s doprovodem klavíru:
W. A. Mozart – Koncert č.2 Es dur, KV 417 (1. + 2. věta – bez kadence)
+ orchestrální party: J. Brahms – Klavírní koncert č. 1 op. 15 – 3. lesní roh
R. Strauss – Enšpíglova šibalství – 1. lesní roh

2. kolo:
orchestrální party
Případné další informace poskytne tajemník konkursní komise p. Radim Černín (email: inspektor@mfo.cz), anebo vedoucí skupiny lesních rohů p. Radek Malý (email: radek.maly@org.mfo.cz).

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři