EN DE

Hráč skupiny I. houslí – tutti

(úvazek 1.00)

Od uchazečů požadujeme:

  • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru hudba – hra na příslušný nástroj (v případě mimořádného talentu či mimořádné umělecké osobnosti, která je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a specialistou v oboru lze od této podmínky kvalifikačních požadavků upustit);
  • flexibilitu, spolehlivost, samostatnost, preciznost.

Uchazečům nabízíme:

  • platové zařazení dle platných předpisů (12. platová třída) a odpovídající praxe;
  • 5 týdnů dovolené;
  • nástup ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky, obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (email, telefon) zasílejte spolu se strukturovaným životopisem a informací, zda požadujete zajištění korepetice, buď v tištěné podobě poštou na adresu sídla MFO, anebo v elektronické podobě (dokumenty ve formátu PDF) na emailovou adresu inspektor@mfo.cz, a to nejpozději do 4.4.2024 včetně. Na obálku, resp. do předmětu emailu uveďte „VŘ – hráč skupiny I. houslí – tutti“. Součástí emailové zprávy, popř. poštovní zásilky musí být vyjádření souhlasu s tím, že Moravská filharmonie Olomouc zpracovává osobní údaje příslušného uchazeče za účelem administrace tohoto výběrového řízení a vedení evidence uchazečů o zaměstnání. Pakliže uchazeč nevyjádří tento souhlas, nemůže být do VŘ zařazen a jím zaslané podklady mu budou odmítnuty a vráceny zpět.

Vybraní uchazeči budou po datu uzávěrky příjmu přihlášek pozváni ke konkurzní předehrávce, která se uskuteční dne 12.4.2023 od 10:00 v sále MFO Reduta (Horní náměstí 23, Olomouc).

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři