Hráč v orchestru MFO – hráč skupiny II. houslí/II. violin

(úvazek 1.00, zástup za RD)

Od uchazečů požadujeme:
– SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru hudba – hra na příslušný nástroj (v případě mimořádného talentu či mimořádné umělecké osobnosti, která je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a specialistou v oboru lze od této podmínky kvalifikačních požadavků upustit)
– flexibilitu, spolehlivost, samostatnost, preciznost.

Uchazečům nabízíme:
– pracovní pozici v tradiční, stabilní a renomované instituci;
– platové zařazení dle platných předpisů (12. platová třída) a odpovídající praxe;
– zaměstnanecké benefity: stravenky;
– 5 týdnů dovolené;
– nástup od 01. 12. 2022, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky, obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (email, telefon) zasílejte spolu se strukturovaným životopisem a informací, zda požadujete zajištění korepetice buď v tištěné podobě poštou na adresu sídla MFO, anebo v elektronické podobě (dokumenty ve formátu PDF) na emailovou adresu inspektor@mfo.cz, a to nejpozději do 06. 11. 2022 včetně. Součástí přihlášky musí být uvedeno, jaký koncert v rámci 1. a 2. kola bude uchazeč hrát. Na obálku, resp. do předmětu emailu uveďte „VŘ – hráč v orchestru MFO – hráč skupiny II. houslí“. Součástí emailové zprávy, popř. poštovní zásilky musí být vyjádření souhlasu s tím, že Moravská filharmonie Olomouc zpracovává osobní údaje příslušného uchazeče za účelem administrace tohoto výběrového řízení a vedení evidence uchazečů o zaměstnání. Pakliže uchazeč nevyjádří tento souhlas, nemůže být do VŘ zařazen a jím zaslané podklady mu budou odmítnuty a vráceny zpět.
Vybraní uchazeči budou po datu uzávěrky příjmu přihlášek pozváni ke konkurzní předehrávce, která se uskuteční dne 14.11.2022 od 09.00 hodin v sále MFO Reduta (Horní náměstí 23, Olomouc). Časový harmonogram bude zaslán vybraným uchazečům do pěti dnů po datu uzávěrky přihlášek.

Předehrávka bude koncipovaná jako dvoukolová:
1. kolo: W. A. Mozart – jakákoli 1. věta s kadencí koncertů D dur, A dur, G dur + orchestrální party cyklu Má vlast B. Smetany.
2. kolo: 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století s kadencí, případně první věta s kadencí koncertu L. van Beethovena + vybrané orchestrální party.
Vybrané části orchestrálních partů jsou ke stažení online pod URL: https://www.mfo.cz/volna-mista
Případné další informace poskytne tajemník konkursní komise p. Radim Černín (email: inspektor@mfo.cz, tel.: 602 585 787), anebo vedoucí skupiny II. houslí p. Igor Kopyt (email: igor.kopyt@org.mfo.cz).

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři