Vstupenky a předplatné 

Vstupenky na jednotlivé koncerty lze zakoupit:

- Na našem webu www.mfo.cz na stránce příslušného koncertu.

- V Informačním centru Olomouc v budově radnice na Horním náměstí.

- Na pokladně v místě konání koncertu, vždy jednu hodinu  před jeho začátkem.

 

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky byl zahájen 19. září 2019. 

Předplatné na jednotlivé koncertní řady (abonmá)

 

Abonentní vstupenky lze získat zasláním objednávky, která je k dispozici ke stažení na našem webu www.mfo.cz/objednavka.

Řádně vyplněné objednávky nám můžete doručit následujícími způsoby:

- Poštou na adresu: Abonmá MFO, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc

- Osobně do kanceláře: Hlavní produkční MFO, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc pracovní dny: 8–11 a 13–16 hodin

- On-line prostřednictvím formuláře na našem webu: www.mfo.cz/objednavka

 

Abonentům předcházející koncertní sezony rezervujeme jejich stávající místa ve stejném cyklu do 23. srpna 2019. Po tomto datu budou neobnovené rezervace nabídnuty ostatním zájemcům. Abonentní vstupenky budou zasílány spolu s výzvou k úhradě doporučenou poštou od 30. srpna 2019.
 

Ceny vstupného a cenová pásma

 

Cenová pásma

 

I. kategorie:

- balkon střed: řady 1 a 2,

- přízemí: řady 5 - 15.

 

II. kategorie:

- balkon střed: řady 3 a 4,

- boční balkon: řada 1,

- přízemí: řada 1 - 4.

 

III. kategorie:

- boční balkon: řada 2.

 

Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty (ceny v Kč)

                        řada A         řada R, P,  K, MP             řada NM                  řada NR            řada VG

I. kategorie       290,-                  230,-              35,- dítě / 70,- dosp.                                    100,-

II. kategorie      240,-                  190,-              35,- dítě / 70,- dosp.           120,-                100,-

III. kategorie     120,-                  100,-              35,- dítě / 70,- dosp.                                      80,-

stání                    90,-                    70,-                     X                                                                           

 

Výše uvedené ceny se nevztahují na mimořádné koncerty a na koncerty v rámci festivalů. Ceny vstupenek na tyto koncerty jsou uvedeny v brožuře zvlášť u každého z koncertů (festivalů).

 

Ceny předplatného na jednotlivé koncertní řady (ceny v Kč)

 

                         řada A (8 koncertů)             řada R, P, K  (4 koncerty)            řada M (6 koncertů)

I. kategorie              1850,-                                         790,-                                        1100,-      

II. kategorie             1490,-                                         590,-                                          890,-

III. kategorie               790,-                                         350,-                                         390,-

 

Slevy pro držitele abonmá:

- sleva na koncerty Mezinárodního varhanního festivalu 2019,

- sleva na vybrané koncerty mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 2020,

- sleva na jednotlivé koncerty abonentní sezony MFO 2019/2020,

- sleva na jednotlivé koncerty SPKH v sezoně 2019/2020.

Uvedené slevy lze uplatnit po předložení abonentní vstupenky MFO na sezonu 2019/2020.

 

Slevy pro ostatní veřejnost:

- 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod

- 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro děti do 15 let

- 50% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty ZUŠ, konzervatoří a hudebních oborů vysokých škol

- 20% sleva na jednotlivé koncerty pro držitele karty Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci

- 20% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele karty Zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci

- 10% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty od 15 do 26 let

- 10% sleva na jednotlivé koncerty pro seniory nad 65 let

 

Žádnou z výše uvedených slev nelze uplatnit u vstupenky na stání. Jednotlivé slevy nelze slučovat. Nárok na slevu lze uplatnit po předložení průkazu (ISIC, žákovský nebo studentský průkaz, absolvent UPOL, karty zaměstnance UPOL, Senior Pas, OP, průkaz ZTP a ZTP/P). Informace k prodeji a cenám vstupenek: produkce MFO, tel. 585 206 514, e-mail: produkce@mfo.cz