EN DE

Historie

Moravská filharmonie Olomouc vznikla ihned po skončení války, dne 26. května 1945, a během vývoje se na její umělecké formaci podílely významné osobnosti české i světové hudební scény. Za všechny jmenujme například dirigenty Otto Klemperera a Václava Neumanna, houslisty Josefa Suka a Gidona Kremera či violoncellistu Pierra Fourniera. Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár.

1945–1946

Dalibor_Doubek

Dalibor Doubek

* 1898, † 1955

Absolvent Pražské konzervatoře a dirigent amatérské Filharmonie Žerotín (1944). První koncert proběhl 26. května 1945 v Městském divadle. Těleso čítalo 23 hudebníků, což bylo ale pro uvedení Smetanovy Mé vlasti málo, proto byl soubor doplněn členy orchestru olomouckého divadla. Hned ve svých počátcích účinkoval i na zájezdech v okolí. V úvodní sezoně byl orchestr doplněný o hráče divadelního orchestru z Českých Budějovic. Od té doby se koncerty konaly v Redutě.

1945

kvarteto_MFO_1945 Prní kvarteto členů MF v roce 1945 (M. Melkus, S. Bína, G. Kantor, A. Erat).

26. května 1945

Vznik Městského symfonického orchestru; většina hudebníků pocházela ze zrušeného německo-českého divadelního orchestru (Städtisches Symphonieorchester Olmütz). Těleso sestaveno z hráčů převážně české národnosti bylo doplněno členy amatérské Filharmonie Žerotín.

Září 1945

Orchestr začal používat oficiální název Moravská filharmonie.

1946–1956

Frantisek_Stupka

František Stupka

* 1879, † 1965

Etapa Františka Stupky, dlouholetého dirigenta ČF, patří v historii MFO ke klíčovým. Obsadil kvalitnější hráče, budoval notový archiv a usiloval o zvýšení počtu posluchačů. Finanční stabilitu v roce 1952 přineslo povýšení filharmonie na státní symfonický orchestr. Dramaturgii stavěl na tvorbě českých skladatelů doplněné o díla barokních a klasicistních mistrů, respektoval i politický požadavek uvádět díla ruských autorů. Za jeho vedení vystoupila MFO dvakrát na Pražském jaru. Bezpochyby se mu podařilo vybudovat kvalitní a sebevědomý soubor.

1950

Debut Moravské filharmonie na festivalu Pražské jaro.

1952

Povýšení na státní symfonický orchestr.

Zerotin 1952 Smíšený pěvecký sbor Žerotín v roce 1952, uprostřed sbormistr Evžen Kutal a klavírista a ředitel hudební školy Cyril Černý.

1956–1960

Milivoj_Uzelec

Milivoj Uzelac

* 1919, † 1988

Před nástupem do MFO byl Milivoj Uzelac dirigentem FSO. Za svého angažmá v Olomouci se zaměřil na tvorbu soudobých skladatelů a méně známá díla. V roce 1957 se k filharmonii přidružilo pražské Dvořákovo kvarteto a pěvecký sbor Žerotín. Téhož roku vznikl (po vzoru Pražského jara) festival Olomoucké hudební jaro. Za účelem zvýšení počtu návštěvníků navázala filharmonie roku 1959 spolupráci s Moravskými železárnami, pro než připravila několik komentovaných koncertů.

1957

Založení mezinárodního festivalu Olomoucké hudební jaro.

1958

První zahraniční zájezd do Polska.

1960–1987

Jaromir_Nohejl

Jaromír Nohejl

* 1925, † 2004

Už od roku 1956 pracoval v MFO jako druhý dirigent, orchestr poté vedl 27 let. Za jeho působení se uváděly tři abonentní cykly. Konaly se také koncerty pro školní mládež, od 80. let i pro mateřské školy. Nohejl se proslavil především uváděním symfonií v olomouckých chrámech během festivalu Olomouckého hudební jaro. V roce 1965 se jméno Moravské filharmonie objevilo i v zahraničním tisku, a to v souvislosti s druhým dirigentem Zdeňkem Mácalem.

1963

Založení komorního orchestru z členů MFO.

Sezona 1963/64

Přestavba Fučíkova sálu (dnešní Reduty) a propojení s bývalým hotelem Merkur (1967), čímž získala filharmonie organizační a technické zázemí.

1965

Stupka před orchestrem (1965) F. Stupka s Moravskou filharmonií na zahajovacím koncertě jubilejní 20. sezony 14. září 1965. Zemřel 24. listopadu 1965.

1969

Založení Mezinárodního varhanního festivalu.

1970–1980

Opakované účinkování na Přehlídce nové tvorby v Praze, Mezinárodním hudebním festivalu v Brně, Bratislavských hudebních slavnostech, Varšavské jeseni, Berliner Festtage nebo na mezinárodních festivalech v Athénách a v Itálii.

1979

Olomoucké hudební jaro 1979 Koncert Olomouckého hudebního jara 1979 v chrámu Panny Marie Sněžné.

1981

Atheny, září 1981 – Odeon Heroda Attického na svahu Akropole. MF zde účinkovala na baletních přestaveních (3× Labutí jezero a 2× Šípková Růženka) s vídeňským baletem a světovou baletní hvězdou Rudolfem Nurejevem.

1983

MF 1983 Propagační foto orchestru MF z roku 1983 s dirigenty J. Nohejlem a L. Mathauserem.

1985

MFO obdržela medaili k Roku české hudby za dlouholetou propagaci a popularizaci soudobé české tvorby.

1987–1992

Stanislav_Macura

Stanislav Macura

* 1946, † 2022

Dramaturgii orientoval na skladby pozdních romantiků a 1. poloviny 20. století. Novátorskými byly „operní večery“, v jejichž rámci uvedla MFO koncertní provedení hudebně-dramatických
děl Mozarta a Pucciniho. V sezoně 1987/88 absolvoval s orchestrem dvě úspěšná turné v západním Německu. V důsledku porevolučních změn mění po listopadu 1989 Moravská filharmonie status státního symfonického orchestru a stává se kulturní institucí města Olomouce.

Sezona 1987/88

Orchestr podnikl turné do západního Německa, po listopadové revoluci se zvyšoval počet zahraničních zájezdových vystoupení.

Listopad 1989

V důsledku politických změn přišla filharmonie o status státního symfonického orchestru a stala se kulturní institucí města Olomouce.

1992–1997

Jiri_Milkulka

Jiří Mikula

* 1961

Skromnější finanční prostředky tehdy vedly ke snížení počtu hráčů z devadesáti na osmdesát. Jiří Mikula se soustředil na repertoár klasicistní a romantický. Od 90. let orchestr mnohem častěji koncertoval v zahraničí, např. v roce 1992 doprovázel v Mnichově tenoristu Josého Carrerase. Protože od roku 1993 MFO neobsazovala místo druhého dirigenta, vystřídali se po jejím boku mnozí domácí a zahraniční dirigenti.

1992

MFO začala pořádat dirigentské kurzy a spolupracovat s absolventy JAMU.

1997–2001

Jin_Wang

Jin Wang

* 1961

Byl prvním zahraničním šéfdirigentem MFO. Roku 1990 byl vítězem mezinárodní dirigentské soutěže Pražského jara. Dramaturgicky stavěl na osvědčeném repertoáru, snažil se však pro zdejší publikum uvádět i méně známá díla. V roce 1999 vystoupila filharmonie opět na Pražském jaru. V poslední sezoně jeho působení došlo k vítanému zlepšení akustických vlastností koncertních sálů.

2001

Rekonstrukce reduta 2001 Rekonstrukce sálu Reduta, Mozartova sálu a zázemí pro publikum.

2002–2005

Frantisek_Preisler

František Preisler

* 1973, † 2007

Po krátkém mezidobí bez šéfdirigenta se vedení MFO ujal František Preisler, působící dříve jako dirigent opery ND a šéfdirigent Hudebního divadla v Karlíně. Vedle klasických děl uváděl v Olomouci i hudbu muzikálovou, filmovou a jazzovou. Od sezony 2003/04 byl zaveden nový koncertní cyklus – Nedělní matiné pro rodiče s dětmi. V sezoně 2005/06 se MFO účastnila turné po českých městech s Evou Urbanovou, rok poté i s Karlem Gottem.

2005–2018

Petr_Vronsky

Petr Vronský

* 1946

Před svým nástupem působil jako šéfdirigent FB a JFO. Dramaturgicky preferoval skladby romantismu a přelomu 19. a 20. století, ale i tvorbu 2. poloviny 20. století. Do Olomouce uvedl novinku veřejných generálek, jež se setkaly s velkým zájmem. Pořádal také cyklus výchovných koncertů pro školní děti a mládež. Vedle cyklů A, B, C a D přibyl v sezoně 2012/13 ještě tzv. prémiový cyklus P zaměřený na lehčí hudební žánry. I za jeho vedení vystupovali s filharmonií mnozí známí čeští a zahraniční umělci.

Sezona 2005/06

První zahraniční turné mimo evropský kontinent v Hongkongu.

2007

Koncertni_mistri-Dvorakova_Olomouc_2007 Koncertní mistři na festivalu Dvořákova Olomouc 2007.

2015

2015_Nataceni_videoklipu_k_70.vyrociMFO Natáčení videoklipu k 70. výročí vzniku MFO.

2019–2022

Jakub_Klecker

Jakub Klecker

* 1982

Brněnský rodák Jakub Klecker studoval pod vedením J. Bělohlávka a T. Koutníka. Spolupráci s Moravskou filharmonií v roli šéfdirigenta zahájil 1. září 2019 koncertem ve vídeňském Musikvereinu, jednom z nejprestižnějších světových sálů. Abonentní sezonu v Olomouci otevřel koncertem s Moravskou filharmonií a koncertním mistrem violoncell České filharmonie V. Petrem. V rámci sezony pak nastudoval mj. koncert s progresivní dramaturgií a netradičním souborem Bohemia Saxophone Quartet, pozitivní ohlasy sklidilo i provedení Mahlerovy 4. symfonie.

2019

Jakub_Klecker Jakub Klecker, šéfdirigent MFO v letech 2019–2022

2022–dodnes

Zsolt Hamar

Zsolt Hamar

* 1968

2022

Zsolt Hamar Nový šéfdirigent Zsolt Hamar.

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři