EN DE

Sezóna 24/25

Symfonický cyklus dramaturgyně

Páteční symfonický cyklus nabízí repertoár, ve kterém se střetávají dva světy – tradice a pokrok. Nabídne převážně skladby 20. století plné mimořádných hudebních překvapení – díla inspirována poezií, výtvarným uměním a dalekou minulostí. Zazní velkolepý Koncert pro orchestr Bély Bartóka, působivá Nokturna Claude Debussyho či efektní Pátá symfonie Sergeje Prokofjeva.

Koncerty a provoz MFO finančně podporují

Další partneři