Prodej vstupenek

Vrácení vstupného za jednotlivé vstupenky je možné nejpozději do 30.6.2021, a to každou středu 8:30-16:00.

Vypořádání abonmá ze sezony 2020/2021

Vzhledem k tomu, že nám bylo umožněno uspořádat pouze tři koncerty v koncertních řadách A, R a P, nabízíme Vám možnost převedení finanční částky za abonmá, které jste uhradili v loňském roce na abonmá do sezony 2021/2022. Pokud byste této možnosti nechtěli využít, nebo si vyberete z nabídky jinou koncertní řadu, tak Vám vrátíme abonmá buď v plné výši nebo jeho poměrnou část (koncertní řady A, R a P). Koncertní řada M nebude nabízena v sezoně 2021/2022 jako abonmá. Abonenti řady M si tak zažádají o vrácení plné částky nebo mohou MFO podpořit.

 

K využití vypořádání abonmá je nutné vyplnit formulář, který se Vám zobrazí po kliknutí na VYPOŘÁDÁNÍ ABOMNÁ. Formulář je nutné vyplnit v termínu od 2. 6. do 21. 6. 2021. Osobní jednání k řešení vypořádání abonmá není z administrativních důvodů bohužel možné.

Pro vyplnění formuláře potřebujete znát ID číslo Vaší abonentní karty. Číslo je umístěno nad QR kódem. Při požadavku na vrácení částky za abonmá zadejte číslo účtu. Částku bude možné vrátit pouze bezhotovostně. Převedením částky za abonmá do nové sezony se Vám abonmá automaticky neprodlužuje. Obnovení abonmá bude spuštěno online od 28. 6. do 23. 7. Abonmá si můžete ve stejné lhůtě obnovit také osobně v sídle MFO, a to vždy pondělí až středa od 9:00-11:00 a 13:00-16:00.

 

 

Přehled výše vratek abonmá a doplatku abonmá (pdf)

Přehled výše vratek abonmá a doplatku abonmá sleva ZTP/P, dítě do 15 let (pdf)

Přehled výše vratek abonmá a doplatku abonmá sleva zaměstnanec, absolvent UP (pdf)

 

V případě dotazů k vyplnění formuláře vyrovnání abonmá ze sezony 2020/2021 Vám budou nápomocni na zákaznické lince ENIGOO +420 461 049 232, která je Vám k dispozici každý den od 9 do 22 hodin nebo na e-mailu enigoo@info.cz

Předplatné na jednotlivé koncertní řady (abonmá)

 

Abonmá na koncertní cykly A, R, P, C a K je možné obnovit nebo zakoupit od 28. června 2021) následujícími způsoby:

◆ elektronickou formou, online na webových stránkách MFO www.mfo.cz/vstupenky

◆ osobně v sídle MFO (Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc), otevřeno pondělí až středa 9–11 a 13–16 hodin (v týdnu od 28. června 2021 v Mozartově sále, vchod z Divadelní ulice)

Stávající předplatitelé mají svá místa z minulé sezony rezervována od pondělí 28. června 2021 do pátku 23. července 2021. K obnovení je zapotřebí abonentní karta nebo voucher z předchozí sezony 2020/2021. Neobnovené rezervace budou od 2. srpna 2021 bez možnosti dalšího ovlivnění uvolněny do prodeje pro ostatní zájemce.

Zakoupené předplatné nelze vrátit ani vyměnit.

Důležité upozornění: MFO nepřijímá požadavky na obnovení abonmá formou korespondence (pošta, e-mail). Ta je nahrazena online formou a také možností obnovit a zakoupit si předplatné osobně v sídle MFO (Horní náměstí 424/23, Olomouc).

Online prodej a prodloužení abonmá bude spuštěn v pondělí 28. 6. 2021 od 9:00

Vstupenky na jednotlivé koncerty

 

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky bude zahájen 2. srpna 2021 Vstupenky lze zakoupit:

 

◆ na webu www.mfo.cz/vstupenky nebo na stránce příslušného koncertu

◆ v Informačním centru v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci

◆ na pokladně v místě konání koncertu, vždy jednu hodinu před jeho začátkem

 

Zakoupené vstupenky MFO nepřijímá zpět ani nevyměňuje.

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky bude spuštěn

v pondělí 2. 8. 2021 od 9:00

Ceny vstupenek a cenová pásma

Ceny předplatného na jednotlivé koncertní řady (ceny v Kč)

Kategorie                            A                                  R, P, K                                      C

/ koncert řady            8 koncertů                     4 koncerty                         3 + 1 koncert

 

I. kategorie                      1 850,–                             790,–                                 1 590,–

II. kategorie                     1 490,–                             590,–                                 1 190,–

III. kategorie                       790,–                             350,–                                    790,–

Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty (ceny v Kč)

Kategorie                  A             R, P, K                C             Veřejné generální zkoušky a koncerty JAMU

I. kategorie              290,–         230,–              490,–                                      100,-

II. kategorie             240,–         190,–              350,-                                       100,-

III. kategorie            120,–         100,–              240,–                                        80,-

Stání                         90,–            70,–              120,–                                          -

              Koncerty NM - dospělý: 100,- / dítě: 50,-

              Koncerty NR: 120,-

Slevy pro držitele abonmá

 

◆ 20% sleva na koncerty Mezinárodního varhanního festivalu 2021

◆ 20% sleva na vybrané koncerty mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 2022

◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty abonentní sezony MFO 2021/2022

 

Uvedené slevy lze uplatnit po předložení abonentní vstupenky MFO na sezonu 2021/2022.

 

Slevy pro ostatní veřejnost

 

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro děti do 15 let

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty ZUŠ, konzervatoří a hudebních oborů vysokých škol

◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele karty Zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci

◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele karty Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci

◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty od 15 do 26 let

◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty pro seniory nad 65 let

 

Žádnou z výše uvedených slev nelze uplatnit u vstupenky na stání. U vstupenek na veřejnou generální zkoušku platí pouze sleva ZTP, ZTP/P. U vstupenek na nedělní matiné pro rodiče s dětmi platí slevy ZTP, ZTP/P a sleva pro dítě do 15 let. Jednotlivé slevy nelze slučovat. Nárok na slevu lze uplatnit po předložení průkazu (ISIC, žákovský nebo studentský průkaz, Senior Pas, OP, průkaz ZTP a ZTP/P, karta Zaměstnanec UP, karta Absolvent UP). Majitel zlevněné vstupenky nebo abonmá je povinen mít u sebe při vstupu do sálu platný doklad prokazující nárok na slevu.

 

Informace k prodeji a cenám vstupenek: Produkce MFO, tel. 585 206 514, e-mail: produkce@mfo.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Kromě správce provádí zpracování osobních údajů také externí zpracovatel (provozovatel objednávkového systému) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Správce: Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc, IČO: 00100617.

Zpracovatel: ENIGOO s.r.o., se sídlem Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, IČO: 08750823

Účel zpracování: řádná administrace objednávek vstupenek a abonentek.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete zde.

  • Facebook MFO
  • YouTube kanál MFO
  • Instagram - Black Circle