Prodej vstupenek

Předplatné na jednotlivé koncertní řady (abonmá)

 

Abonmá na koncertní cykly A, R, P, C, K a M je možné obnovit nebo zakoupit od 15. června 2020 následujícími způsoby:

◆ elektronickou formou, online na webových stránkách MFO www.mfo.cz/vstupenky

◆ osobně v sídle MFO (Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc), otevřeno pondělí až středa 9–11 a 13–16 hodin

 

Stávající předplatitelé mají svá místa z minulé sezony rezervována od pondělí 15. června do pondělí 20. července 2020. K obnovení je zapotřebí abonentní karta nebo voucher z předchozí sezony 2019/2020. Neobnovené rezervace budou od 21. července bez možnosti dalšího ovlivnění uvolněny do prodeje pro ostatní zájemce.

 

Zakoupené předplatné nelze vrátit ani vyměnit.

Důležité upozornění: V letošním roce MFO nepřijímá požadavky na obnovení abonmá formou korespondence (pošta, e-mail). Ta je nahrazena online formou a také možností obnovit a zakoupit si předplatné osobně v sídle MFO (Horní náměstí 424/23, Olomouc).

Online prodej a prodloužení abonmá byl spuštěn v pondělí 15.6. 2020 od 9:00.

Vstupenky na jednotlivé koncerty

 

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky bude zahájen 27. července 2020. Vstupenky lze zakoupit:

 

◆ na webu www.mfo.cz/vstupenky nebo na stránce příslušného koncertu

◆ v Informačním centru v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci

◆ na pokladně v místě konání koncertu, vždy jednu hodinu před jeho začátkem

 

Zakoupené vstupenky MFO nepřijímá zpět ani nevyměňuje.

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty a veřejné generální zkoušky byl spuštěn v pondělí 27.7.2020 v 9:00.

Ceny vstupenek a cenová pásma

Ceny předplatného na jednotlivé koncertní řady (ceny v Kč)
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty (ceny v Kč)

Slevy pro držitele abonmá

 

◆ 50% sleva na koncerty Mezinárodního varhanního festivalu 2020

◆ 50% sleva na vybrané koncerty mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc 2021

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty abonentní sezony MFO 2020/2021

 

Uvedené slevy lze uplatnit po předložení abonentní vstupenky MFO na sezonu 2020/2021.

 

Slevy pro ostatní veřejnost

 

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro děti do 15 let

◆ 50% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty ZUŠ, konzervatoří a hudebních oborů vysokých škol

◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele karty Zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci

◆ 20% sleva na jednotlivé koncerty i celé abonmá pro držitele karty Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci

◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty pro studenty od 15 do 26 let

◆ 10% sleva na jednotlivé koncerty pro seniory nad 65 let

 

Žádnou z výše uvedených slev nelze uplatnit u vstupenky na stání. U vstupenek na veřejnou generální zkoušku platí pouze sleva ZTP, ZTP/P. U vstupenek na nedělní matiné pro rodiče s dětmi platí slevy ZTP, ZTP/P a sleva pro dítě do 15 let. Jednotlivé slevy nelze slučovat. Nárok na slevu lze uplatnit po předložení průkazu (ISIC, žákovský nebo studentský průkaz, Senior Pas, OP, průkaz ZTP a ZTP/P, karta Zaměstnanec UP, karta Absolvent UP). Majitel zlevněné vstupenky nebo abonmá je povinen mít u sebe při vstupu do sálu platný doklad prokazující nárok na slevu.

 

Informace k prodeji a cenám vstupenek: Produkce MFO, tel. 585 206 514, e-mail: produkce@mfo.cz

  • Facebook B&W
  • Instagram - Black Circle