Hlavní hostující dirigent Christian Knüsel

Christian Knüsel, foto: Ingo Hoehn

Švýcarský dirigent Christian Knüsel je hlavním hostujícím dirigentem Moravské filharmonie Olomouc od koncertní sezony 2020/2021. Zdejšímu publiku se poprvé představil v březnu 2019, kdy dirigoval díla Mozarta, Haydna a Čajkovského. Vyrostl v Basileji v hudebně založené rodině a vedle oboru dirigování orchestru vystudoval také hudební vědu a filozofii. Ještě předtím se věnoval studiu hry na trubku – a jako sólotrumpetista se mimo jiné uplatnil v orchestru Tonhalle Curych či Novém orchestru Basilej (Neues Orchester Basel), v jehož čele jako šéfdirigent a umělecký vedoucí stojí od roku 2012.

 

Pod vedením Christiana Knüsela se tento basilejský orchestr, jenž se skládá převážně z mladých hudebníků, profiloval jako těleso s inovativním přístupem k dramaturgii a diváckému zážitku. V pozici šéfdirigenta navázal řadu zajímavých spoluprací a zavedl mimo jiné nový koncertní formát, kdy se vedle skladeb zvolených abonenty uvádějí zcela nová díla ve světové premiéře, která však mají k diváky oblíbené skladbě přímý vztah. V roce 2014 vyhrál s Novým orchestrem Basilej na soutěži festivalu Murten Classics první cenu a v roce 2018 mu byla za mimořádný přínos při uměleckém rozvoji tohoto tělesa udělena zvláštní cena Nadace Marianne a Curta Dienemannových.

 

Christian Knüsel dirigoval symfonické orchestry v mnoha evropských zemích, ve Švýcarsku pak spolupracoval například s Lucernským symfonickým orchestrem, Symfonickým orchestrem Biel-Solothurn či se souborem Collegium Musicum Luzern. Jako asistent dirigenta působil u významných hudebních těles: Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, lipského Gewandhausorchesteru nebo Berlínských a Vídeňských filharmoniků.

Koncerty hlavního hostujícího dirigenta MFO v 75. sezoně

26. a 27. listopadu 2020

A3/R2 (Beethoven, Rachmaninov)

 

25. února 2021

A6 (Rossini, Mozart, Bruckner)

 

25. a 26. března 2021

A7/R4 (Debussy, Saint-Saëns, Beethoven)

 

15. dubna 2021

P4 (Vivaldi, Moťka, Musorgskij/Ravel)